Muzyka Przyspiesza Naukę Języka Angielskiego, Szybki Angielski Gdańsk

Muzyka przyspiesza naukę języka!

Z naukowego punktu widzenia, procesy zachodzące w mózgu podczas produkcji języka, są bardzo podobne do tych, które towarzyszą tworzeniu muzyki. Język jest więc czymś więcej niż rozpoznawaniem słów, rozumieniem gramatyki i sporządzaniem notatek. Gdyby tak było muzycy zapisywaliby nuty i rozmawiali o połączeniach dźwięków, a nasze uszy nigdy nie usłyszałyby melodii. Taka jest różnica między praktycznym podejściem do języka, a podręcznikowym badaniem teorii. Aby mówić w obcym języku musimy opanować instrument jakim jest zdolność komunikacji. Przy okazji muzyka ze względu na ogromne powiązanie neorologiczne jest nieocenioną pomocą w rozbudowywaniu zdolności językowych, szczególnie w młodym wieku!

 

LUDZIE ZAPAMIĘTUJĄ MOWĘ W TEN SAM SPOSÓB CO MELODIĘ

Pomyśl o zapamiętanym głosie kogoś bliskiego. Te same słowa wypowiadane przez dwie różne osoby brzmią zupełnie inaczej i bywa, że nabierają przeciwnego znaczenia. Zapamiętujemy przekaz poprzez melodię głosu i intonację, co potocznie nazywamy sposobem mówienia. To samo dotyczy muzyki. Nawet bez słów możemy odróżnić ludzi grających ten sam utwór muzyczny. Sposób, w jaki nasz mózg przetwarza muzykę, jest czymś co bardzo stymuluje naszą pamięć. To sprawia, że im bardziej jesteśmy w stanie wychwycić melodię języka, tym szybciej się go nauczymy. Dlatego w wieku przedszkolnym, angielski bardzo często przyswajany jest za pomocą nauki piosenek. Prawda jest taka, że przez całe życie powinniśmy w dużej mierze uczyć się w ten sposób.

MUZYKA UŁATWIA NAUKĘ SŁOWNICTWA I GRAMATYKI

Badania wykazują, że ludzie, którzy studiowali muzykę przed ukończeniem 7 lat, rozwinęli większe słownictwo i lepsze zrozumienie struktur językowych niż ci, którzy tego nie zrobili. Powszechnie uważa się, że osobom uczącym się gry na instrumencie muzycznym w młodym wieku łatwiej jest uczyć się drugiego języka w późniejszym życiu. Może to wynikać z faktu, że ścieżki nerwowe są częściowo współdzielone między językiem i muzyką – ludzie z wyższymi zdolnościami muzycznymi używają głównie prawej półkuli mózgu do przetwarzania dźwięków językowych. Z tej wiedzy korzysta Metoda AYA dbając o elementy edukacji muzycznej na zajęciach warsztatowych w czasie trwania kursu.

Szybki Angielski Gdańsk

https://www.youtube.com/watch?v=4syhDsuU3RU

MUZYKA I JĘZYK SPRAWIAJĄ, ŻE MÓZG JEST SPRAWNY
Istnieje ścisły związek pomiędzy nauką muzyki lub drugiego języka a mniejszym ryzykiem demencji w podeszłym wieku. Jeśli dbasz o zdrowie swojego mózgu, zdecydowanie pomoże tu nauka drugiego języka lub muzyki. A najlepiej jedno i drugie!

Nauka angielskiego z wykorzystaniem muzyki jest nie tylko przyjemna w formie, ale przede wszystkim to bardzo skuteczny sposób na dużo szybsze opanowanie komunikacji w języku obcym! Na zajęciach Metodą AYA w Centrum Językowym AYA FLOW muzyka jest jednym z filarów zajęć. To przynosi rezultaty, z których dumni są rodzice: dzieci mówią po angielsku… śpiewająco!

© AYA FLOW Language Center Sp. z o.o.